vybrané reference (ve formátu PDF)

Údržba a provoz těžního zařízení jam OKD-1 v roce 2022

Zajištění provozu Dolu Frenštát, 2022

Údržba elektrozařízení v roce 2022

Údržba a provoz těžního zařízení jam Doubrava, Darkov 1, Mír 5 vč. souvísejících prací, 2022

Stavba uzavíracích hrází Útlum-ČSA, Darkov, 2022

Dodávka pevných a suvných úchytů pro potrubí DN 150 v jámě Darkov 1, 2022

Oprava bubnu těžního stroje TZ č.2, ČSM sever, 2022

Zajištění provozu Dolu Frenštát 2021

Výměna svislého uzávěru č.4  - provoz ČSM 2021

Údržba elektrozařízení v roce 2021

Údržba a provoz těžního zařízení jam OKD 2021

Údržba a provoz těžního zařízení jam Doubrava a Darkov 2021

Technická likvidace hlavního důlního díla -jámy Dobrava 3-1 2021

Technická likvidace hlavního důlního díla-jámy Doubrava 3 2021

Opravy VN kabelů ve vtažné jámě lokalitě ČSM -sever 2021

Oprava optických kabelů ve vtažné jámě ČSM - sever 2021

Oprava spodní části nádrže prací kapaliny - úpravna ČSM 2021

Oprava nosné konstrukce a plošiny podavače č.2 na lokalitě ČSM 2021

Ražby provozních důlních děl - III. v Důlním závodě 2 v roce 2016

Ražby provozních důlních děl - III. v Důlním závodě 2 v roce 2017

Ražby provozních důlních děl - III. v Důlním závodě 2 v roce 2018

Ražby provozních důlních děl - IV. v roce 2019

Zajištění provozu Dolu Frenštát

Práce nad rámec službování

Elektromontáže Důlního závodu 2 2016

Montáž elektrozařízení pro BELT2, DZ2

Elektromontáže Důlního závodu 2 2017

Údržba elektrozařízení 2019

Modernizace telefonních kabelů 2.část

Oprava třidiče PZ2675 č.52B - úpravna Lazy

Oprava odtěžení SU na 11. koleji - úpravna ČSM

Oprava výlevky pod síty pol. 401 C,D - úpravna ČSM

Větrací šachta tunelu Višňové

Likvidace objektu ohřevu větrů lokality 9.květen

Likvidace jam Su-Sto I a Su-Sto II 2018

Likvidace jam Su-Sto I a Su-Sto II

Likvidace objektů na lokalitě 9.květen 1.etapa

Oprava úvodní jámy Darkov 1

Servis výdušné jámy lokality sever Důlního závodu 2

Oprava odměrného zásobníku č.3 násypné stanice skipu Mír na 9.patře Důlního závodu 1

Oprava výsypných zásobníku 1,2 Důlního závodu 2

Oprava výsypek nad zásobníky 1A 2B úpravna Lazy

Úprava a provoz těžního zařízení jámy Lazy 6 2016

Údržba a sanace jámy Darkov 1 2016

Údržba a provoz těžního zařízení jámy Lazy 6

Servis výdušné a vtažné jámy lokality sever Důlního závodu 2 2017

Jáma Mír 4 - oprava náraziště 10.patra včetně demontáže zásobníku propadu

Oprava zajištění vyústění odměrných zásobníků pod 10.patrem do jámy ČSA 3

Oprava strojního zařízení na ohřev vtažných větrů

Oprava základové konstrukce čerpadla HČS

Údržba a sanace jámy Darkov 1 2018

Úprava a provoz těžního zařízení jámy Lazy 6 2018

Oprava jámy ČSA 2 - demontáž potrubí DN500

Odstraňování závad ze čtyřletých prohlídek těžních věží 2018

Výměna rohového vedení, rozpon a příček v jámě Mír 4 v oblasti plnící stanice skipu 10.patro 2019

Údržba a provoz těžního zařízení jámy Darkov, Lazy, Doubrava 2019

Oprava výztuže úvodní jámy ČSM sever 2020

Oprava výztuže úvodní jámy ČSM sever 5.etapa 2020

Oprava výztuže zásobníku č.1 2020

Havarijní oprava VN kabelu v vtažné jámě ČSM sever 2020

Výměna unašeče a kyvného vedení č.2 a č.3 2020

Havarijní oprava - nové uchycení kabelů v vtažné jámě dolu ČSM 2020

Výměna přesypu č.1 v plnící stanici skipu 2020

Oprava výztuže ve výdušné jámě dolu ČSM 2020

Údržba a sanace jámy Darkov 1 2017

Servis výdušné a vtažné jámy lokality sever Důlního závodu 2 2018

Elektromontáže Důlního závodu 2 2018

Kontakty

Máte dotaz? Volejte nebo nás navštivte.
+420 702 119 498

Občanská 1170/31, Ostrava

info@slezskadulni.cz